Kategoria(t): Yleinen

Tutustuminen, tunteet, oikea ja vasen

22.9.2016 Uusi lukuvuosi alkoi Suomi-koulussa!

 

artistic-2061_1920.jpg

Sain tänä vuonna taaperoryhmän lisäksi oppilaiksi ihanan koululaisryhmän, jossa on yhdeksän 7-10 -vuotiasta sveitsin- ja ranskansuomalaislasta. Kaikki osaavat jo lukea ja kirjoittaa suomea, mutta sujuvuudessa ja sanavaraston laajuudessa on eroja.

Parhaiten suomi sujuu niiltä, joiden ainoa kotikieli on suomi. Monikielisten kotien kasvateilla voi suomen ääntämisessä, taivutuksessa ja sanavarastossa olla vähän enemmän treenattavaa. Opittavaa on tietysti jokaisella, joten ei kun hommiin! 

Ensimmäisellä kaksoistunnilla tutustuimme toisiimme ja suunnittelimme tulevaa kouluvuotta. ”Hyväksytin” ideoitani lapsilla, ja he ehdottivat itselleen mieleisiä oppimistapoja. Upeita ideoita lapsilla olikin!

Ensimmäisellä koulukerralla kartoitin myös lasten luetun ymmärtämisen lähtötasoa Suomi-kouluille suunnatun Kielipuntari-materiaalin avulla. Olemme tilaamassa kaikille ryhmäläisille omat oppikirjat, ja kun ryhmä on minulle uusi, Kielipuntarin materiaali tuli tarpeeseen. 

Jaoin lapsille heti ensimmäisellä kerralla myös uudet sanastovihot, joita aloimme heti täyttää. Päivän sanastoteemat olivat oikea ja vasen sekä tunteet.

 flag-of-finland-201175_1920.jpg

LEIKKEJÄ JA HARJOITUKSIA

tree-746617_1920

SINÄ, MINÄ, OIKEA, VASEN

Nimileikki
Sanasto: oikea, vasen

Muistellaan nimiä ja suuntia leikin avulla

Oppilaat seisovat ringissä. Yksi on keskellä. Hän osoittaa jotakuta ja sanoo joko ’sinä’, ’minä’, ’oikea’ tai ’vasen’. Sen, jota keskellä seisova osoittaa, täytyy käskyn mukaisesti nopeasti sanoa joko oma nimensä, keskellä seisojan nimi, tai omalla oikealla tai omalla vasemmalla puolellaan seisovan nimi. Jos hän ei muista toisen nimeä tai sanoo väärän nimen, hän joutuu keskelle.

Voi leikkiä myös ilman ‘sinä’- ja ’minä’-komentoja ja harjoitella pelkästään oikeaa ja vasenta.

heart-1628313_1280 Ryhmäläisten suosikki: VAIHDA PUOLTA, JOS…

Tutustumisleikki
Puhuminen, puhutun ymmärtäminen

Kysellään ja liikutaan

sidewalk-657906_1920

 

Oppilaat jakautuvat kahteen ryhmään, jotka seisovat vastakkain. Leikin johtaja kysyy kysymyksiä, ja ne joiden kohdalla vastaus on myönteinen, vaihtavat puolta. Mielenkiintoisimpien kysymysten kohdalla voidaan kysyä myös tarkentavia kysymyksiä. Onko lempipelisi Minecraft? Miksi? Osaatko englantia? Missä olet oppinut? Muutaman kysymyksen jälkeen vaihdetaan johtajaa.

Leikin avulla lapset pääsevät tutustumaan toisiinsa, löytävät yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja harrastuksia ja yllättäviäkin asioita. He saavat kysyä toisiltaan juuri niitä kysymyksiä, jotka heitä itseään eniten kiinnostavat, mutta liian henkilökohtaiset kysymykset opettaja tietysti kieltää.

TUNNEKARTTA
Tulostettava moniste
Tutkitaan erilaisia kasvonilmeitä tunnekartan avulla:

slide1

Tulosta tästä: tunteet-ja-ilmeet-moniste-_suomikoulussa-wordpress-com
Kuvat: Papunet/Pixabay

 

laugh-536287_1920

 

TUNNEPANTOMIIMI

Ryhmätehtävä
Sanasto: tunteet

Näytellään ja arvaillaan tunteita

 

Esitetään eri tunteita kasvonilmein ja kehon kielellä. Yksi esittää ja muut arvailevat tunnekarttaa apunaan käyttäen. Arvaaja saa esittää seuraavan tunteen.

 

to-reproduce-the-behavior-663215_1920

TUNNELUOKKAKUVA

Ryhmätehtävä
Sanasto: tunteet

Otetaan eri tunteita ilmentäviä luokkakuvia 

 

Valitaan tunnekartasta yksi tunne, ja otetaan sen mukainen luokkakuva. Oppilaista yksi saa pidellä kylttiä, jossa lukee tunteen nimi esim. HAIKEUS.

Ope ottaa kuvan vaikka kännykkäkameralla. Jos luokassa ei ole käytössä digilaitteita, voi kuvan voi julkaista tunnin jälkeen esimerkiksi Suomi-koulun vanhempien suljetulla Facebook-sivustolla, jos kaikilta vanhemmilta on saatu siihen lupa. Lapset voivat käydä Facebookista katsomassa, millainen tunneluokkakuvasta tuli.

Seuraavalla tunnilla otetaan uusi tunnekuva.

pencils-157972_1280.png

 

LUKUJÄRJESTYSLÄKSY

Kotitehtävä
Paritehtävä
Kulttuuri: suomalainen koulu
Sanasto: kouluaineet

Täytetään lukujärjestys suomenkielisillä kouluaineilla ja täytetään parin lukkari kyselemällä

Jokainen saa kotiin listan suomalaisista kouluaineista ja tyhjän lukujärjestyspohjan. Kouluaineet voidaan käydä läpi kysellen ja jutellen tai kirjoittaen viereen vastaavan aineen nimi lasten omalla koulukielellä.

Läksynä on merkitä lukujärjestykseen jokainen listan suomalaisista kouluaineista ainakin kerran. Seuraavalla kerralla jokainen saa taas tyhjän lukujärjestyksen, johon hän kysymysten avulla yrittää koota parinsa lukujärjestyksen. Mikä tunti sinulla on maanantaina kello 10? Entä perjantaina kello 13? Kirjoita parin vastaukset oikeille kohdille uuteen lukujärjestykseen ja lopussa tarkistakaa, menikö oikein. Sitten vaihdetaan.